مرور فيلم‌ها روشن Gharaati TV
  • video pic
  • عنوان: محاسبه‌ي رياضي دنيا و آخرت 150 درصد و 50

  • توضيحات: محاسبه‌ي رياضي دنيا و آخرت 150 درصد و 50 درصد؟
  • رتبه   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (3422)     مدت زمان: (00:01:17)     آپلود شده: 10-10-2010
  • برچسب‌‌ها: محاسبه‌ي رياضي دنيا و آخرت 150 درصد و 50 درصد؟...
  • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
  • video pic
  • عنوان: اثبات حقانيت شيعه با استفاده از قرآن

  • توضيحات: اثبات حقانيت شيعه با استفاده از قرآن
  • رتبه   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (4992)     مدت زمان: (00:03:10)     آپلود شده: 06-10-2010
  • برچسب‌‌ها: محسن قرائتي، شيعه، سني، اثبات حقانيت شيعه
  • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
  • video pic
  • عنوان: زهد اسلامی یا بخل اسلامی؟

  • توضيحات: زهد اسلامی یا بخل اسلامی؟
  • رتبه   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (3389)     مدت زمان: (00:01:07)     آپلود شده: 28-09-2010
  • برچسب‌‌ها: زهد اسلامی یا بخل اسلامی؟ محسن قرائتي درسها...
  • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
  • video pic
  • عنوان: احترام به قرآن

  • توضيحات: احترام به قرآن
  • رتبه   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (12944)     مدت زمان: (00:00:50)     آپلود شده: 28-09-2010
  • برچسب‌‌ها: احترام به قرآن محسن قرائتي درسهايي از
  • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
  • video pic
  • عنوان: وقف يا خمس؟

  • توضيحات: وقف يا خمس؟
  • رتبه   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (3400)     مدت زمان: (00:00:46)     آپلود شده: 28-09-2010
  • برچسب‌‌ها: وقف يا خمس؟ محسن قرائتي درسهايي از قرآن
  • نظرات - پاسخ‌ها: (0)

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script