مرور فيلم‌ها گزيده تفسير قرآن فيلم‌ها روشن Gharaati TV
 • video pic
 • عنوان: توسل به اهل بيت شرك نيست!

 • توضيحات: توسل به اهل بيت شرك نيست!
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2840)     مدت زمان: (00:01:57}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: توسل به اهل بيت شرك نيست! ، محسن قرائتي، درسه...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: علامت آدم حسود

 • توضيحات: علامت آدم حسود
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (12734)     مدت زمان: (00:01:29}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: علامت آدم حسود، محسن قرائتي، درسهايي
  از قرآ...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: راه‌هاي نفوذ شيطان

 • توضيحات: راه‌هاي نفوذ شيطان
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2003)     مدت زمان: (00:00:57}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: راه‌هاي نفوذ شيطان، محسن / درسهايي از
  قرآن، ...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: جن چيست؟

 • توضيحات: جن چيست؟
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2057)     مدت زمان: (00:02:05}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: جن چيست؟ محسن قرائتي، درسهايي از
  قرآن، تفسي...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: شيوه‌ي انفاق، وصيت، وقف

 • توضيحات: شيوه‌ي انفاق، وصيت، وقف
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2088)     مدت زمان: (00:01:33}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: شيوه‌ي انفاق، وصيت، وقف ، محسن
  قرائتي، درسه...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: مشت و مال يا دسته بيل!

 • توضيحات: مشت و مال يا دسته بيل!
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1895)     مدت زمان: (00:03:20}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: مشت و مال يا دسته بيل! محسن / درسهايي
  از قرآن،...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: راه دعا و توبه

 • توضيحات: راه دعا و توبه
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2541)     مدت زمان: (00:01:27}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: راه دعا و توبه محسن قرائتي درسهايي از
  قرآن
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفاوت ما با امامان

 • توضيحات: تفاوت ما با امامان
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1838)     مدت زمان: (00:02:41}     آپلود شده: 10-10-2010
 • برچسب‌‌ها: تفاوت ما با امامان محسن قرائتي تفسير قرآن
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0) 

Powered Free by PHPmotion - Video Script