مرور فيلم‌ها سمت خدا فيلم‌ها روشن Gharaati TV
 • video pic
 • عنوان:  خنده حلال - بردن خردن

 • توضيحات: گزيده برنامه درسهايي از قرآن حجت الاس...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (950)     مدت زمان: (00:00:54}     آپلود شده: 16-03-2015
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی ، درسهایی ار قرآن خنده
  حلال تفسی...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: خنده حلال - خاطرات - الگوهای مقاومت

 • توضيحات: گزيده برنامه درسهايي از قرآن حجت الاس...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (839)     مدت زمان: (00:01:30}     آپلود شده: 15-03-2015
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی ، درسهایی ار قرآن خنده
  حلال تفسی...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: برنامه سمت خدا 31 مرداد 91، پاسخ به سؤالا...

 • توضيحات: برنامه سمت خدا 31 مرداد 91، پاسخ به سؤال...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2405)     مدت زمان: (00:38:09}     آپلود شده: 03-04-2013
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، درسهایی از قرآن، سمت
  خدا، تفسی...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: برنامه سمت خدا 24 مرداد 91، پاسخ به سؤالا...

 • توضيحات: برنامه سمت خدا 24 مرداد 91، پاسخ به سؤال...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1923)     مدت زمان: (00:42:45}     آپلود شده: 03-04-2013
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، درسهایی از قرآن، سمت
  خدا، تفسی...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: برنامه سمت خدا 17 مرداد 91، پاسخ به سؤالا...

 • توضيحات: برنامه سمت خدا 17 مرداد 91، پاسخ به سؤال...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1965)     مدت زمان: (00:43:19}     آپلود شده: 03-04-2013
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، درسهایی از قرآن، سمت
  خدا، تفسی...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: برنامه سمت خدا 10 مرداد91، پاسخ به سؤالا...

 • توضيحات: برنامه سمت خدا 10 مرداد91، پاسخ به سؤال...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1607)     مدت زمان: (00:41:16}     آپلود شده: 03-04-2013
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، درسهایی از قرآن، سمت
  خدا، تفسی...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: برنامه سمت خدا 3 مرداد 91، پاسخ به سؤال

 • توضيحات: برنامه سمت خدا 3 مرداد 91 با حضور حجت ال...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2534)     مدت زمان: (00:47:05}     آپلود شده: 04-03-2013
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، درسهایی از قرآن، پاسخ به
  سؤالا...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: برنامه سمت خدا 27 تير 91، پاسخ به سؤالات

 • توضيحات: برنامه سمت خدا 27 تير 91 با حضور حجت الا...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2053)     مدت زمان: (00:50:32}     آپلود شده: 04-03-2013
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، درسهایی از قرآن، پاسخ به
  سؤالا...
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0) 

Powered Free by PHPmotion - Video Script